Proponujemy odwiedzić w Internecie następujące strony i serwisy:


  • http://wklasie.uniwersytetdzieci.pl - Czy kryzys jest zły? Jak rozmawiać z uczniami o sytuacji kryzysowej i jej konsekwencjach?

  • www.pokonackryzys.pl - m.in. informacje nt. bezpłatnej pomocy dla osób w kryzysie, w depresji, z myślami samobójczymi;

  • depresja.org - porady i informacje o depresji;

  • zobaczjestem.pl - artykuły edukacyjne dotyczące problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży szczególnie depresji, zaburzeń odżywiania się, zachowań samobójczych, przemocy rówieśniczej i uzależnień - fundacja Zobacz...JESTEM - zakładka BAZA WIEDZY;

  • glodne.pl - informacje dotyczące zaburzeń odżywiania;

  • zobaczznikam.pl - kampania na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży;

  • zobaczjestem.pl/czerwony pasek - kampania na rzecz przeciwdziałania zachowaniom autoagresywnym młodzieży.