Oferta Poradni skierowana do nauczycieli (kliknij aby rozwinąć listę)

KONSULTACJE I PORADY: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

FORMA: spotkania indywidualne, a w momencie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej online
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): nauczyciele
CEL I TREŚCI: omówienie sytuacji psychofizycznej dzieci, próby dostosowania metod wsparcia dla rodziców i ich pociech, w celu rozwiązywania problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych
TERMIN REALIZACJI: cały rok
OSOBY PROWADZĄCE: wszyscy pracownicy Poradni

WSPOMAGANIE PLACÓWEK

FORMA: Działania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli. Organizowanie i wspomaganie przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych.
ADRESACI: podopieczni przedszkoli innych placówek oświatowych, a także ich rodzice i nauczyciele
CEL I TREŚCI:

 • rozpoznanie potrzeb przedszkoli w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6 latków na terenie podległych placówek,
 • logopedyczne konsultacje z elementami terapii po badaniach przesiewowych dla podopiecznych podległych placówek i ich rodziców,
 • konsultacje psychologiczne na terenie podległych przedszkoli, obserwacja dzieci w ich grupach rówieśniczych,
 • prowadzenie warsztatów i prelekcji dla rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli,
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktycznych i wychowawczych.

TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2023 - czerwiec 2024
OSOBY PROWADZĄCE: cały zespół zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

FORMA: Konsultacje i porady z psychologiem dla rodziców celem pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów
REALIZATORZY: M. Oniśko (po uprzednim umówieniu tel. lub mailowym (monisko@ppp2.eu) – wtorki godz. 17.00-20.00)

„OSWOIĆ SZKOŁĘ” - ZAJĘCIA OTWARTE DLA „0” I DZIECI Z KLAS I

FORMA: zajęcia warsztatowe na terenie przedszkola/szkoły
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci z „0” i klas I
CEL I TREŚCI:

 • oswojenie nowego środowiska/miejsca;
 • wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie;
 • wsparcie umiejętności społecznych w tym umiejętności nazywania i wyrażania przeżywanych emocji.

TERMIN REALIZACJI: od listopada do końca roku szkolnego
OSOBY PROWADZĄCE: J. Bruszewska, G. Żukowska

„LEKCJA TOLERANCJI” - ZAJĘCIA OTWARTE DLA „0” I DZIECI Z KLAS I-III

FORMA: zajęcia warsztatowe na terenie przedszkola/szkoły
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): dzieci z „0” i klas I-III
CEL I TREŚCI:

 • nauka tolerancji;
 • nabywanie szacunku wobec innych;
 • wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie;
 • wsparcie umiejętności społecznych w tym umiejętności nazywania i wyrażania przeżywanych emocji.

TERMIN REALIZACJI: od listopada do końca roku szkolnego
OSOBY PROWADZĄCE: J. Bruszewska, G. Żukowska

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

FORMA: prelekcja, konsultacje na terenie szkoły
ADRESACI: nauczyciele szkół i przedszkoli
LICZBA GODZIN: 90 minut lub wg potrzeb
CEL I TREŚCI: praktyczne porady i analiza dotychczasowych działań w pracy z uczniem z SPE
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2023/2024
OSOBY PROWADZĄCE: A. Niewińska-Lewicka

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH N.T. ROLI MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW

FORMA: zajęcia warsztatowe na terenie szkoły, pomoc w formie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów występujących w relacjach społeczności szkolnej
ADRESACI: zainteresowani nauczyciele
TERMIN REALIZACJI: wg. potrzeb rok szkolny 2023/2024
OSOBY PROWADZĄCE: E. Sural

SZKOLENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ

FORMA: Udział w projekcie do spraw diagnozy funkcjonalnej i szkolenie nauczycieli.
ADRESACI: nauczyciele szkół i przedszkoli
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2023/2024
OSOBA PROWADZĄCA: M. Oniśko, M. Pawłowska

SZKOLENIE DLA SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW PROGRAMU EDUKACYJNEGO "STRES POD KONTROLĄ"

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI: pedagodzy szkolni
CEL I TREŚCI: problematyka stresu maturalnego/ egzaminacyjnego w odniesieniu do organizacji czasu pracy, budowania wewnętrnej motywacji do nauki i roli motywacji w radzeniu sobie ze stresem
TERMIN REALIZACJI: październik 2023 r.
OSOBA PROWADZĄCA: A. Łuszczewska, I. Saniukowicz

SIEĆ WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

FORMA: organizacja spotkań z pedagogami, psychologami szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Sieci Współpracy
CEL I TREŚCI: Współpraca z podopiecznymi placówkami: kontakt telefoniczny, bezpośredni oraz online, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI: I semestr - szkoły ponadpodstawowe, II semestr - szkoły podstawowe.
OSOBY PROWADZĄCE: A. Dąbrówka-Bełbot, A. Śliwka; pozostali specjaliści - wg potrzeb

SIEĆ WSPÓŁPRACY - JESTEŚMY RAZEM. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

FORMA: spotkania informacyjno - doradcze
ADRESACI: nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej
LICZBA SPOTKAŃ: cyklicznie, dwa razy w roku, spotkanie trwające 2-3 godziny
CEL I TREŚCI: Stworzenie sieci wzajemnej współpracy dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych w zakresie:

 • kompletowania narzędzi pracy i literatury fachowej;
 • planowania pracy;
 • gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji zawodowej;
 • opracowywania programów;
 • konstruowania scenariuszy zajęć;
 • tworzeniu wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego;
 • wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie szkoły,
 • organizowania szkoleń.

TERMIN REALIZACJI: wrzesień 2023 - czerwiec 2024
OSOBY PROWADZĄCE: B. Jocz, E. Laskowska, A. Łuszczewska, I. Saniukowicz

SIEĆ WSPÓŁPRACY REALIZATORÓW SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

FORMA: spotkania informacyjno - doradcze
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): realizatorzy, trenerzy warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
LICZBA SPOTKAŃ: cyklicznie, spotkanie trwające 2 godziny
CEL I TREŚCI: stworzenie sieci wzajemnej współpracy dla realizatorów i trenerów warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze według programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:

 • wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia warsztatów ( specyfika doboru uczestników dzieci/ rodzice/ nauczyciele /opiekunowie osób ze SPE, kompetencje realizatorów i trenerów do prowadzenia poszczególnych części warsztatów);
 • planowania pracy (m.in. dostępność do kolejnych części warsztatów);
 • gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji o warsztatach;
 • opracowywania programów;
 • konstruowanie pomocy do warsztatów;
 • wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie placówki;
 • organizowania szkoleń;
 • kompletowania narzędzi pracy i literatury fachowej.


TERMIN REALIZACJI: do czerwca 2024 r.
OSOBY PROWADZĄCE: K. Puchalska-Gawron

SIEĆ WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW

ADRESACI: logopedzi
FORMA: spotkania informacyjno - doradcze
ADRESACI: nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej
LICZBA SPOTKAŃ: : cyklicznie, dwa razy w roku
CEL I TREŚCI: Stworzenie sieci współpracy logopedów pracujących w przedszkolach:

 • wymiana doświadczeń dotyczących prowadzenia badań przesiewowych logopedycznych, diagnozy i terapii logopedycznej,
 • zapoznanie z dostępnymi narzędziami pracy i literaturą fachową,
 • wsparcie i wspólne realizowanie niektórych zadań na terenie przedszkola.

TERMIN REALIZACJI: do czerwca 2024 r.
OSOBY PROWADZĄCE: P. Bakumenko- Chętnicka, K. Kordy, M. Machelska, J. Żukowska